Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2021 13:35 (Üye) Soru : Merhaba,şirket ortakları(kendisi-eşi) ve çocukları adına sigorta ettiren şirket gözükmekte olup şirket kredi kartı ile ödenmek üzere sağlık poliçesi yaptırmış. Huzur hakkı ödenmiyor.1-Muhasebe kayıtlarında nasıl göstermeliyiz.2-ba formunda (kkeg olarak kayıtlara intikal ettirsek bile )göstermeliyiz mi?3-Bu poliçeyi diğer gelir vergisi beyannamesinde Gmsi veya ortaklar kar dağıtımı yapıldığında düşme imkanı var mı? Saygılar, Kolay gelsin.Teşekkürler... Teşekkürlet,kolay gelsin

Cevap : 1-Şahsi harcamalar için Şirket kredi kartı ile ödeme olmaz. Yapılan işlem yanlıştır. 2-B formuna şirketin Ticari faaliyetine ilişkin işlemler yazılır. 3-Yıllık GV beyannamesi i verilmesi halinde GVK 89/1. Maddesinde ki koşullara göre beyan edilen matrah dan indirilir. Diğer indirimler Madde 89 Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 1. Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik , analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.