Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2021 09:50 (Üye) Soru : Noterden İş Sözleşmesinin Feshi İhbarnamesi çekilen işci kaç gün geriye ve hangi kodla çıkartılır

Cevap : iHBAR ÖNELİ + 6 işgünüdür ihta süresi ve en çok 10 gün geriye doğru çıkış yapılabilir. Çıkış nedenine göre de çıkış kodu belirlenir. Dikkat edilmesi gereken ise fesih yasağı kapsamındaki çıkış kodları olup olmadığıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.