Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2021 10:19 (Üye) Soru : İşten çıkarılacağı tebliğ edilen işçi, ihbar süresi içinde iş arama izninde iş bulursa kalan süreler için işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekirmi. İş kanunu 18.madde ile çıkarılan bir işçi kıdem,yıllık izin,ücret ve işsizlik hakedişlerini alabilirmi. teşekkür ederim.

Cevap : İşçi ihbar önelini çalışarak geçiriyor ve öneli tamamlamadan işten ayrılırsa kalan öneli karşı tarafa ödemek zorundadır. Feshin geçerli sebebe dayandırılması Geçerli nedenle fesih 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."şeklinde açıklanmıştır. Haklı neden ve işten çıkış kodunuza göre ihbar kıdem ve işsizlik ödeneği alıp alamayacağınız görebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.