Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2021 09:27 (Üye) Soru : Üstadım merhaba. 01 koduyla işçi çıkışı yapılan nir işyeri kçö dan faydalanamıyor faydalanmış olsa bile iade edilmesi gerektiğini biliyorum. Aynı durum nakit ücret desteği (nüd) için geçerli mi. Yani 01 koduyla çıkış yapılırsa şirket nüd den faydalanabilir mi. Faydalanırsa ilerde iadesi istenir mi. Tşk

Cevap : 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”da işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 50.00 TL nakdi ücret desteğinde bulunulacaktır. Başka bir anlatımla yeni yayımlanan 7244 Sayılı Kanuna göre ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere Fondan karşılanmak üzere günlük 50.00 TL olmak üzere nakit destek sağlanacaktır. hükmünü ifade etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.