Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2021 11:05 (Üye) Soru : sayın danışmanlarım hayırlı çalışmalar diler şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Gerek tebliğ taslağını gerekse bu konu ile ilgili diğer makaleleri okuduğunda Finansman gider kısıtlamasında ticari ilişkiler neticesinde (döviz karşılığı ticari mal satılması halinde) tahsil edilen banka ve kasa hesabında bulunan dövizler için peşin vergi dönemlerinde yapmış olduğumuz değerleme neticesindeki oluşan ve 656 hesaba aldığımız kur farkı giderlerin finansman gider kısıtlamasına dahil olmadığı örneğin dövizli kredi kullanılması neticesinde oluşan kur farkların finansman gider kısıtlamasına tabi olduğunu anlıyorum. Doğrumu anlıyorum saygılar,

Cevap : Yabancı kaynaklardan doğan kur farkı giderleri 2021 yılı kazancının tespiti de dahil olmak üzere döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak hesaplanan gerçek tutarları ile gider indirimi kısıtlamasına konu edilecektir. Kur değerlemesi neticesi oluşan giderlerin dikkate alınmayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.