Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2021 09:46 (Üye) Soru : Selamlar 1-finansman gider kısıtlaması sadece kurumları mı kapsıyor bilançoya tabi gelir vergisi mükellefleri içinde uygulanacak mı? 2-birbirine borç para veren Grup firmalar döviz borç ve alacak 120-133 ve 320-333 hesaplar için kur değerlemesi yapılıyor, 646 ve 656 hesaplar kullanılıyor. bunlarda bir kısıtlama var mı? ayrıca verilen borç için aralık sonunda faiz faturası düzenlendiğinde kısıtlama yapılacak mı ?

Cevap : 1-Finansman gider kısıtlaması Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri ile Tüm KV mükellefleri tarafından yapılacaktır. 2-Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Kur değerlemesi için gider kısıtlaması hesaplanmaz.Borç alınan değerler hesaplamada dikkate alınacaktır. Hesaplama örnekleri için GİB sitesinde bulunan tebliği taslağından yararlanınız. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5520/18_serno_kvgenteb_taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.