Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2021 09:26 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, Firmamızda çalışan bir kişi, 15.10.2020 Tarihli …….. SGM’nin 1475 Sayılı İş Kanuna istinaden 10.052021 Tarihinde, 1475 Sayılı İş Kanuna istinaden Kıdem Tazminatı Hak ediş yazısı ( 3600 Gün Yazısı ) getirdi. Kurum olarak işe alımlarda istediğimiz evraklar arasında kişinin SGK Dökümünü de istemiştik, biz de ilgili kişinin özlük dosyasında yaptığımız incelemede, ilgili kişinin 08.09.1999 Tarihinden önce, 01.01.1999 Tarihinde SGK girişi olduğunu tespit ettik, fakat bu girişten dolayı 29 gün SGK gün olduğunu, 29 günlük sigortalılığının da daha sonra iptal edildiğini tespit ettik.( SGK Dökümünde yazıyor). Bu durumda, ilgili kişinin 08.09.1999 Tarihinden önce girişine ve kıdem tazminatı almasına dayanak teşkil eden bu fiili hizmet süresinin iptal edilmesinden dolayı kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkıyor mu? Bu kişinin kıdem tazminatı hak edip etmediğinde tereddüt ettik, konuyla ilgili bize nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz

Cevap : Kişinin 01.09.1999 öncesine ait çalışmalarının karşılığı olan prim ve günler SGK ca iptal edilmiş ve işe girişte iptal edilmişse tazminat yazısı hatalıdır iptali için yadilekçe ile durumu ilgili sgm ye bildiriniz. Günler ve prim iptal edilmiş işe giriş iptal edilmemiş ise yazı doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.