Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2021 11:44 (Üye) Soru : Gider pusulası ile internet üzerinden online konser veren esnaf muaflığı olan müzisyenlere ödeme yapıyoruz. Bu yapılan ödemelerin muhtasar beyannamedeki tür kodu ne olmalı ?

Cevap : Ses ve sahne sanatçıları esnaf muaflığından yararlanamaz. GVK 9. maddede sayılmamışlar dır. Gerçek usulde GV mükellefi olmaları gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.