Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2021 08:48 (Üye) Soru : merhabalar, kurumlar vergisi mükellefi LTD. 2018 yılında ödenmeyen sgk primlerini, KKEG olarak gecici ve kurumlar beyanında ilave yaptım ve nazım hesapta işledim. 2021 yılında eski döneme ait sgk primi ödendi. ödendiği yıl yani 2021 gider yazmamız gerekir. gecici vergi beyannamesinde ve kurumlar beyannamesinde hangi satırda indirim konusu yapabilir nasıl giderleştirebiliriz.Bu giderleştirme ile ilgili vergi dairesine açıklama ve dilekçe ile ödeme makbuzu iibrazımız gerekirmi. Hangi gider hs kullanılmalıdır. Teşekkürler ...

Cevap : İlgili döneme de (2018) ödenmeyen sgk primleri Ticari kazancın tespitinde gider yazıldı (KKEG) ve Kurum matrahına ilave edilerek nötürleşti. 2021/1 . geçici vergi döneminde ödenmiş ise K.Geçici vergi beyannamesinde Kazancın bulunması halinde indirilecek bölümde 150 kod ile İNDİRİLİR. .Ayrıca gider yazılmaz. VD bilgi verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.