Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2021 09:25 (Üye) Soru : Sayın yetkili iyi çalışmalar. Gerçek kişi mükellefim işçi çalışanı yoktu. Mart ayında SGK açılışı yapılıp 3 aylık muhtasar aylığa çevrilerek mart ayına sgk bildirgesi aylık olarak yapılıp verildi. ilk iki ay 3 aylık olarak verildi. Nisan ayında işçi çalıştırılmadı. Kira ve serbest meslek makbuzu var. çalışan sgk bildirimi yok. 1- çalışan olmadığı için muhtasar bildirimini dönem değiştirmeden ( aylık) vergi kesintilerini 3 aylık olarak verebilir imiyiz. 2-çalışan olmadığı için aylık muhsgk bildirilmesi zorunluluğu var mı?. Sadece çalışılan aylarda muhsgk verilmesi uygun olur mu. E bildirge sisteminden çalışmaya ara verme tarihi olarak sisteme giriş yapmak yeterli olur mu.

Cevap : Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ncı günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.