Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2021 09:07 (Üye) Soru : Değerli üstadlar geçici vergi dönemi itibariyle bilanço rakamları üzerinden hesaplama yaplacak deniliyor. Vergi karşılığı öncesi özkaynak üzerinden mi hesaplama yapılmalıdır. Kolaylıklar dilerim

Cevap : Bahsettiğiniz konu Finansman gideri kısıtlaması 31/03/2021 tarihli geçici mizan üzerinden hesaplanır.Vergi karşılığı sonuç hesapları üzerinden ayrılır. Konu hakkında aşağıdaki link de bulunan taslak tebliği inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5520/18_serno_kvgenteb_taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.