Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2021 09:30 (Üye) Soru : Merhaba, Bir tüzel kişilik vergi mükellefi olmayan bir kişiye bir defaya mahsus olmak üzere tercümanlık yaptırır ise tüzel kişi firma vergi mükellefi olmayan şahsa; %20'mi yoksa %17'mi stopaj yaparak ve (%18)KDV hesaplayarak bunu da KDV2'de beyan ederek gider pusulası mı düzenlemelidir? Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

Cevap : GVK 18. maddesindeki tanımlamaya göre; Tercüme işi için ödenen bedelden % 17 GV stopajı yapılır.Ayrıca Brüt tutardan % 18 KDV hesaplanır.(2) nolu KDV beyannamesi verilir. Yapılan işlem için Gider pusulası düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.