Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2021 09:49 (Üye) Soru : Sayın Yetkili. Firmamız 2 adet fiat doblo satın almıştır. Ruhsatıına YÜK NAKLİ - TİCARİ yazmaktadır. vergi dairesinden gümrük tarife pozisyonu 87.03 olarak bildirilmiştir. Bu araçların KDV. leri indirim konusu yapılacakmıdır? Kolay gelsin.

Cevap : Söz konusu aracın binek otomobil olup olmadığı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenecektir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır. Satın aldığınız fiat doblo marka aracınızın yukarıda belirtilen tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer alması durumunda aracınızın alımında ödediğiniz katma değer vergisinin Kanunun 30/b maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu KDV gelir vergisi bakımından doğrudan gider veya söz konusu aracın amortismana esas değeri yönünden maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.