Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2021 10:06 (Üye) Soru : EDİTÖRLÜK HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI VARMIDIR. TEVKİFATA TABİ İSE 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİN HANGİ MADDESİNE GÖRE HANGİ ORANDA TEVKİFAT YAPILMASI GEREKİYOR

Cevap : 117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26/04/2014 Resmi Gazete No: 28983 yayımlanan "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ" ile Yürürlük den kaldırılmıştır. EDİTÖRLÜK HİZMETİ İÇİN SADECE ; KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 'İNE GÖRE; (16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki kamu idare, kurum ve kuruluşlara, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlara, **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere , ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına, Verilmesi halinde Söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. Hizmet teslim den satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.