Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2021 10:20 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım. Sorumuz KDV Tevkifatı yapan mükellef açısındandır. Bu mükellef KDV-1 Beyannamesinin İNDİRİMLER Kısmındaki 109 Kodlu satırındaki "Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV" sütununa TEVKİF ETTİĞİ TUTARI MI, YOKSA İNDİRİM KONUSU YAPTIĞI Tutarı mı yazacaktır? Misal; 1.000,-TL KDV'nin 7/10 Tevkifata göre Tevkif ettiği 700,-TL'yi mi, yoksa 191'e indirim konusu yaptığı 300,-TL'yi mi yazacaktır?. Saygılarmla,

Cevap : 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (Bu satıra, kısmi tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.