Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2021 12:55 (Üye) Soru : Merhaba. Sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmesi olmayan Özel diş kliniği ve laboratuvarların 01/07/2021 tarihi itibari ile E-faturaya geçme zorunluluğu var mı?

Cevap : Merhaba; Mükellefiniz VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki kriterler kapsamında kalıyorsa e-fatura uygulamasına dahil olacaktır. Kapsam dışındaysa isteğe bağlı olarak e-fatura sistemine geçiş sağlayabilir iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.