Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2021 09:58 (Üye) Soru : Merhaba, Adi Ortaklıkta Ortaklardan biri hissesini başka bir kişiye devir yapacak ortaklık yeni ortak ile devam edecek. Ortaklık Hatlı Minibüs yolcu taşımacılığı. Hissesini devreden ortak nasıl bir yol izlemeli araç ve Hattan doğan hissesine fatura düzenleyecek mi . Bu faturalardan doğan vergi karşısında durumu ne olacak.

Cevap : Ortaklık payı için fatura % 18 KDV tahsili için düzenlenir. Satış bedeli hasılat olarak aşağıda izah edileceği gibi defter gelir kayıt edilmez. Ticari plaka satışından elde edilen kazanç GVK Mük 80./6. maddesine göre GV den istisna edilmiştir. Ancak , 7104 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile yapılan düzenlemede “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer ve Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30) . Bu düzenleme ile; Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde BİNDE 30 (% 3) ORANINDA Harç hesaplanacaktır. Ödenen harç nihai vergidir.Elde edilen kazanç için ayrıca GV ödenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.