Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2021 09:32 (Üye) Soru : Merhaba. Avukatların Savcılıklara düzenlediği e-smm'lerin hatalı olması (tevkifatlı düzenlenmesi gereken makbuzun tevkifatsız düzenlenmesi) nedeniyle bu makbuzların iptal edilerek yeniden düzenlenmesi halinde, iptal edilen e-smm'ler için GİB 'in ebelge.gib.gov.tr uygulamasında da iptal talebi oluşturulması gerekmekte midir? İptal talebi oluşturulduğunda ilgili Savcılık tarafından bu iptal talebinin kabul edilmemesi durumunda bunun herhangi bir sonucu olur mu? (iptal edilen e-smm'nin iptal edilmemiş sayılması gibi.) Teşekkürler.

Cevap : Hatalı düzenlenen e-smm kayıtlar alınmaz. Makbuzun çıktısı alınarak saklanır Yenisi düzenlenir.Yeni makbuza eski makbuzun tarih ve numarası yazılarak iptal edildiği notu yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.