Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2021 13:47 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Limited Şirketin Mevcut Makina ve ekipmanlarını Yeniden Değerleme ile Şirket bilançosunda yer almasını istemekteyiz. 1-) Vergisel açıdan nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? 2-) Yeniden Değerleme uygulaması için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap : Yeniden değerleme işlemi 2004 yılının başından itibaren değişmiştir. VUK mük.md 298 de yapılan düzenleme ile Enflasyon düzeltmesi sistemi, yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak Yeniden değerleme yapamazsınız. Yapılması halinde Değerlenen tutar için Alacak hesabı 649 olarak gelir yazılır. --------/------------- 252-253-254-255 649 --------/-----------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.