Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2021 09:11 (Üye) Soru : Firmamız elektrik üretmekte ve EPİAŞ firmasına satmaktadır. Üretilen dönemin elektriği takip eden ayın 15-16.sı gibi EPİAŞ ekranlarına düşmekte ve bu tarihte fatura edilmiş olmaktadır. Örneğin 04/2021 dönemi üretilen elektrik 16.05.2021 tarihinde fatura edilmektedir. Elde edilen gelir 04/2021 dönemine ait olduğu için dönemsellik kavramı gereği 30.04.2021 tarihinde 181Gelir tahakkukları (B)-600Yurtiçi Satışlar(A), fatura tarihinde 120Alıcılar(B)-181Gelir tahakkukları(A) 391HesaplananKDV(A) olarak kayıtlara almamız uygun mudur? Uygunsa yıl sonlarında KDV kümülatifi ile Gelir tablosunda Brüt satışların arasında oluşan farkın gelir ayağının bir önceki yılda kalmasından kaynaklı olduğundan, yapılması gerekenin ne olduğu konusunda bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap : Yaptığınız işlemler doğru.Gelir tablosundaki farklılık sorulması halinde muhasebe kayıtları ile izah edersiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.