Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2021 09:15 (Üye) Soru : MERHABA Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefleri kendilerine eş ve çocuklarına ait yıllık (diğer yıla da sarkabilen) özel sağlık sigorta poliçelerini ilgili hesaplara alarak muhasebe kaydı ile dönemsel olarak gider yazabilir mi? değil ise yıllık vergiden indirimi söz konusu mu? söz konusu ise bir sonraki yıla sarkan prim bedellerini ayırarak mı indirim hesaplanmalı. diğer bir sorum: poliçe dışındaki diğer eğitim ve sağlık harcamaları direk dönem içinde gider yazılabilir mi? sadece yıllık beyandan mı düşülebilir?

Cevap : GV mükellefleri kendisine veya çocuklarına ait özel sağlık sigorta primi ödemelerini deftere gider olarak yazamaz. Mükellef İlgili yıla isabet eden primi GVK 89/1. maddedeki şartlara göre önce geçici vergi beyannamesinde sonrada Yıllık beyannamede indirim yapabilir. Eğitim ve sağlık giderlerin de deftere gider olarak yazılamaz. GVK 89/2. madde de belirtilen şartlara göre geçici ve yıllık beyannameden indirilir. GV mükelleflerinin Geçici ve Yıllık GV beyannamesinde yapılacak indirimler konusunda GVK 89.maddesini ve Ticari kazancın tespitinde ise gider olarak defter yazılacak giderler için GVK 40. maddesini S.M. kazancın da indirilecek giderler için GVK 68. maddesini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.