Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 11:35 (Üye) Soru : Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 17.04.2020 İla 28.02.2021 tarihlerinde işyerinde çalışan personeller ücretsiz izne gönderilmiş ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (7252 Normalleşme Kapsamında 01.03.2021 Tarihinde çalışmaya başlamış olmalarna rağmen 03-2021 Dönemi MPHB’de bu destekten faydalnma sehven unutulmuş. (5510 Sayılı Kanun Kapsamında tahakkuk edilmiş ve ödenmiştir) 27/08/2020 Tarih 2020/35 sayılı genelgede yer alan 8.Diğer Hususlar bölümü (madde 8.2) 8.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır. Denilmektedir bu kapsamda düzeltme talep edip ödenen primler sonraki aylara mahsup edebilirmiyiz yoksa 2018/17 sayılı genelge 30.04.2021 tarihinde sona erdiğnden söz konusu düzeltme/mahsup yapılamaz mı kolaylıklar dilerim. saygılarımla

Cevap : 01.05.2021 tarihi itibariyle teşviklerden geriye doğru yararlanma imkanı kalmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.