Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2021 09:15 (Üye) Soru : Merhaba. İç mimarlık yapmak isteyen bir kişi için bilançoya tabi bir şahıs şirketi kuruşu yapıldığında yanında başka faaliyetlerde yapabilir mi? Aynı zamanda ticaret siciline de kayıt olacak. Yada başkaca faaliyetler ana sözleşmesinde görünmesi açısından bir sermaye şirketi mi kurmak gerekir. Teşekkür ederim

Cevap : Türk vergi sisteminde ve TTK da, şahız şirketi diye bir şirket tipi yok.. "Gelir Vergisine tabi Bilanço esasına göre defter tutan mükellef " veya Tüzel kişiliği olan Limited veya A.Ş. olur. TTK na göre Şirket kurulması halinde ana sözleşmede belirtilen tüm işleri yapabilir. Mimarın GV mükellefiyeti açması halinde Serbest Meslek Kazanç defteri tutar. Mimarlık faaliyeti dışında yapacağı ticari faaliyet için ayrıca İşletme defteri veya Bilanço esasına göre defter tutulur (ikinci iş olarak)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.