Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2021 10:43 (Üye) Soru : Merhaba finansman gider kısıtlaması hakkında; mükellef 2017 yılında ticari araç (kamyon) alımı için kredi aldı 2017 yılında ödediği faizlere aracın sabit kıymet maliyetine eklendi ve amortsimana tabi tutuldu cirodan dolayı 2018 ve 2019 yıllarında bilanço olarak defter tutuldu 2020 ve 2021 yıllarında işletme defteri olarak devam etmektedir gelir vergisine tabi bu gerçek kişi için ödenen ve defter beyana yazılması gereken faiz ler için finansman gider kısıtlması uygulancak mı not kredi ödemeleri ve faiz ödemeleri mart 2021 döneminde bitti

Cevap : Finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup, İŞLETME hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.