Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 11:49 (Üye) Soru : Ustat merhaba, İş Mahkemesince,işçi lehine, boşta geçen sureler için,taktir ettiği 4 maaş tutarındaki ücret için SGK'ya geçmişe dönük vereceğimiz bildirgede herhangi bir kanun numarası yazılmalı mi, (Asıl veya ek mi verilecek ) suresinde verilirse gecikme cezası uygulanır mi? Teşekkürler

Cevap : Yargıtay, yargı kararı ile hak kazanılan ücret niteliğindeki fark kazançların, ilgili oldukları dönemlere değil, bu ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazanç matrahına eklenmesi gerektiğini, ancak işçi ödeme tarihinden önce işten ayrıldıysa, söz konusu ödemelerin çalışmanın geçtiği son ayın prime esas kazancına eklenmesi gerektiğine karar vermiştir. İşveren 120 güne kadar boşta geçen süre karşılığında çalışana ödediği ücretlerin SGK prim tutarlarını SGK’ya bildirmek ve ödemek zorundadır. Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirilmesinin yasal süresi personeli işe başlatma ya da başlatmama durumuna göre değişmektedir. *Personel işe başlatılacaksa, işverenin işe davetinin tebligatının işçiye ulaştığı tarihi takip eden ayın 26 sına kadar, *Personel işe başlatılmayacaksa, işçinin işe başlamak için işverene başvurduğu tarihi takip eden ayın 26 sına kadar aylık prim ve hizmet belgesini kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanır. Tahakkuk edecek primlerin yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle gecikme faizi uygulanacak ve ek aylık prim hizmet belgesinde bildirilen kişiler için, SGK işveren prim teşviklerinden ilgili aylar için yararlanılamayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.