Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2021 14:39 (Üye) Soru : Uzatmadan kastınız Kar dağıtımı yasağımı ? Bu yasaklama 31/12/2020 de sona erdi . Dağıtılan karlardan % 15 GV stopajı yapılacaktır. Şirketin pasif kısmında yer alan geçmiş yıllara ait dağıtılmamış Karlar için 2020 için %10, sonrasınde ise %15 olarak uygulanacak Stopaj işlemini sormak istemiştim. bir çok firma bunları sermayeye ekledi ancak vergilendirmenin ertelendiğini işittim, resmi açıdan son durumu öğrenmek istemekteyim.

Cevap : Kar paylarından vergi kesintisi Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendini (b) alt bendinin; “ i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1) , (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından % 15, ii) Tam mükellef kurumlar tarafında; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) , (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından % 15, gelir vergisi tevkifatı yapılmasını öngören hükümlerine göre yapılacaktır. Bahsettiğiniz % 10 oranı sadece düşünce olarak kamu oyuna yansıdı. Kanun değişmedi. Kar dağıtıma ait GV stopajı hep % 15 olarak uygulandı ve devam ediyor.Hiç bir zaman % 10 olmadı.Sermayeye ilave edilen kardan zaten GV stopajı yapılmaz. Mevzuattaki değişiklikleri web sayfamızdan takip etmenizi öneririz. Mevzuattaki değişikler yapıldığı gün veya ertesi gün üye ve stajyerlere sayfadan duyurulmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.