Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 12:12 (Üye) Soru : Üstadım. Fiili hizmet süresi ile ilgili ; Yönetmelikte 1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. Şeklinde sınıflama yapılmaktadır.Ayrıca yine aynı Yönetmelikte “ sayılan işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır.” denilmektedir. Sorumuz şu şekilde sektörümüz döküm sektörü, maden yukarıda belirtildiği şekilde dökülüp mamul haline geliyor daha sonra tornacılar bu mamulü işleyerek son haline getiriyor.Son haline getirir iken kesim yaparken belki döküm yapan kişilerden daha fazla yüksek oranda kurşuna maruz kalıyorlar.Tornacılar Fiili hizmet zammından yararlanabilir mi ? Saygılarımla,

Cevap : Konu ile ilgili bağlı bulnduğunuz SGM ye başvurup yazılı olur almanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.