Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.05.2021 11:52 (Üye) Soru : Merhaba, yurtiçinde adıma kayıtlı muhasebe bürom mevcuttur. Adıma kayıtlı büro işleyişi yurtiçinde devam ederken Yurtdışında danışmanlık verdiğim firma bünyesinde bordrolu olarak görünebilir miyim? Yurtiçinde bu işlem yapılmıyor fakat yurtdışında da durum aynı mıdır? Konuyla ilgili mevzuat hakkında bilgi rica ediyorum. Saygılarımla, CEMİL TARTAN

Cevap : Bağımsız çalışan meslek mensubu Yurt içinde veya Yurt dışında bir iş verene bağlı olarak çalışamaz."işverene bağlı " çalışma kavramı için çalışılan yerin yurt dışında olması bu yasağı kaldırmaz. R. Gazete No. 20391 R.G Tarihi: 3.1.1990 Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hizmet Akdi ve çalışamama Madde 44 - Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların iş yerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.