Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 12:59 (Üye) Soru : Sayın İlgili; Vakıf Üniversitelerine ait İktisadi işletmelerde, Üniversite bünyesinde çalışan akademisyenlerin ( Üniversite bünyesinde yer alan Yaşam Boyu Eğitim Merkezinin düzenlediği eğitimler ticari faaliyet olarak değerlendirildiğinden İktisadi işletme üzerinden faturalandırmaları gerçekleştirilmektedir ) Yaşam Boyu Eğitim Merkezinin düzenlediği sertifika eğitimlerinde eğitim vermesi durumunda Üniversite de akademisyen SGK lı çalışan olması nedeniyle ve Vakıf Üniversitelerinin kamu Tüzel Kişiliğine sahip olması nedeniyle ve kurum bünyesinde altında belirtilen eğitimlerin gerçekleşmesi nedeniyle, yalnızca bordroda görünerek, 4/c statüsünde değerlendirip SGK girişi olmadan (SGK dan muaf) gelir ve damga vergisine tabi olacak şekilde eğitim ücretleri ödemelerini yapabilir miyiz görüşlerinizi saygılarımızla arz ederiz.

Cevap : 4c statsünde olan memurların 4a kapsamında çalışmaları halinde kendilerine yapılan ödemede gelir ve damga vergisi düzenlemesi yapılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.