Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 13:09 (Üye) Soru : Merhaba, muhsgk yı verirken (Tahakkuk SGK'ya yüklenemedi. Bildirgelerinin SGK'ya aktarılması için beyannamenizi tekrar göndermeniz gerekmektedir.) şöyle bi hata veriyor. Şirket adresini taşıdık. Kanun kapsamına alınış tarihi 05.04.2021'dir. Çalışanların nakil işlemi yapılmadı. Şu anda nakil yapsak eski sgk sicili kapalı gözüküyor. Yardımcı olur musunuz.

Cevap : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesine göre; aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı bilgi ve belgeleriyle birlikte değişiklik tarihini takip eden 10 gün içinde yazılı olarak bağlı bulunulan SGK İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir. Bu düzenleme çerçevesinde, aynı il içindeki adres değişiklikleri nedeniyle yeni bir işyeri tescili ve dolayısıyla işyeri bildirgesi verilmeyecek, sadece durum bir yazılı dilekçe ile ilgili SGK Ünitesine bildirilecektir. Bu bildirim nedeniyle 5510 sayılı Kanun açısından herhangi bir idari para cezası söz konusu olmayacaktır. Vermiş olduğunuz tarih itibariyle geç işlem yaptığınız görülmekte olup Bağlı bulunduğunuz sgm ye dilekçe vererek işlemlerinizi cezalı olarak yapmanız sözkonusudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.