Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.05.2021 15:56 (Üye) Soru : inşaat işiyle iştigal etmek üzere 19.10.1993 doğumlu bir kişi aynı faaliyet üzerine iş yapan babası ile aynı adreste yeni bir gelir vergisi mükellefiyet açılış yapmak istemektedir. bu durumda genç girişimic desteğinden faydalanabilirmi ?

Cevap : Yararlanabilir. (Baba ile ortak olmaması gerekir.) Detay için aşağıdaki link de bulunan GV Gn.Tb. İnceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-8.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.