Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 09:57 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, Finansman gider kısıtlaması uygulamasında finansman giderleri; "Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider unsurları" olarak tanımlanmış. Geçici vergi dönemlerinde ve ay sonlarında hesapladığımız kur farkı finansman gideri kısıtlamasının kapsamına girer mi ? Değerli görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Sizinde tanımınız da KUR FARKI belirtilmiştir. Kısıtlamaya tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.