Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2021 11:12 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Mükellef araç kiraladı. Mart ayında ayında Nisan ayında yaptığı kiralamaların faturaları da ayrı 2 fatura ile Mayıs ayının farklı tarihlerine düzenlendi. Açıklama kısımlarında da kiralama tarihleri yazılı. Bu durumda bu faturaların (4.806,55 TL ve 3.361,39 TL- KDV Hariç tutarları) işlenmesi binek oto gider kısıtlaması kapsamına girer mi? Saygılarımla,

Cevap : Binek araç Gider Kısıtlama 2021 Yılı Tutarları - GVK’nın 40/1 ile 68/5 maddesinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek aylık araç kira bedeli 6.000 TL, Bahsettiğiniz tutarlar her ay için ayrı ayrı değerlendirilir. Kısıtlama olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.