Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2021 09:38 (Üye) Soru : Sn. Danışman, 331-Ortaklara borçlar hesabından dolayı yabancı kaynaklarımız Öz kaynaklarımızı aşıyor. Kredi kullanmadık Finansman Giderimiz banka masraflarından ibaret. Ticari alacaklarımızdan dolayı kur farkı giderimiz var. Banka masraflarından kaynaklanan Finansman gideri ve Ticari alacaklardan kaynaklanan kur farkı giderinin %10'unu K.K.E.G yapacak mıyız? Teşekkür ederim.

Cevap : 1-Yabancı Kaynakları Öz kaynaklarını aşmayan işletmeler finansman gider kısıtlaması yapmayacaklardır. 2- Yabancı Kaynak; Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçların tamamıdır. 3- Finansman giderleri: Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarıdır. 4- Gider kısıtlamasına konu edilecek tutarların, yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir. Teminat mektubu masrafları, ipotek masrafları, kredi sözleşmesi damga vergisi masrafları gibi giderler bu sebeple gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır. Ancak, kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi gider kısıtlamasına tabi olacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.