Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2021 11:50 (Üye) Soru : Merhaba. serbest meslek faaliyeti yürüten gelir vergisi mükelleflerinin Türkiye'de bulunan ve banka kayıtlarında yer almayan Türk Lirası cinsinden paralarını 7256 Sayılı Kanun kapsamında banka hesaplarına sokmaları ve 30.06.2021'e kadar vergi dairesine bildirmeleri halinde, bu paraların defter kayıtlarına alınması zorunlu mudur yoksa seçimlik midir? Tebliğde "kaydedilebilecektir" ifadesi yer almakta. Deftere kaydedilmemesi halinde herhangi bir yaptırım ya da hak kaybı söz konusu mudur? Serbest meslek deferine kaydı ne şekilde olabilir (defter beyan sisteminde)? Teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz işlemin serbest meslek kazanç defterine kayıt edilmesi fiilen mümkün değildir.Konu hakkında yayımlanan aşağıdaki linkde bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-10.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.