Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2021 14:14 (Üye) Soru : Merhaba iyi çalışmalar, Micro ihracat yapan mükellef aynı zamanda başka bir iş yerinde bordrolu olarak çalışmaktadır. çalışan personeli yoktur. % 50 micro ihracat gelir vergisi istisnasından yararlanabilir mi? Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.

Cevap : İndirimden GV mükellefleri yararlanır.Bu kişilerin başka bir firmada bordrolu çalışamayacağı görüşündeyiz. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesi yani diğer indirimler kalemlerinden biri olmasıdır.Bir başka deyişle , bu vergi avantajı bir İSTİSNA değildir, ancak vergilendirilebilir bir matrahınızın bulunması durumunda yararlanabileceğiniz bir indirim çeşididir. Yararlanamadığınız tutarlar sonraki yıllara devretmez ancak ilgili yıla ait kazancınız varsa ve kanunun tanıdığı hadler aşılmadığı sürece yararlanılabilecek bir indirim türüdür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.