Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.05.2021 08:25 (Üye) Soru : Sayın Yetkili. Bir firmamızın 2021/1 Dönem Karı, gıda firmasından 188.- TL. kar, Ayrıca, Halk otobüsünden 1/3 hisse'si olup hasılat esaslı vergilendirmeye tabidir. hissesine düşen hasılat 47.525.- TL.'dir. Bu şahıs firmasının indirilebilir geçmiş yıllar zararı olarak 162.500.- Vardır. Bu firmanın geçici vergi matrahı ne olacaktır. Acil cevaplamanızı rica ederim. Kolay gelsin.

Cevap : Geçmiş yıl zararları 2021/1. dönem karından mahsup edilir.(Gıda+Otobüs hasılatı )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.