Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 13:01 (Üye) Soru : Merhaba Öğretmenlere yılda bir eylül ayında ödenen eğitime hazırlık ödeneği analık hali nedeni ile raporu olan öğretmene bordroda 0 gün görünmesine rağmen bordroya konabilir mi? Benim yaptığım araştırmaya göre özel okullarda bu ödenekten sigorta da kesildiği yönünde bu şekilde tüm ay raporlu olan bir öğretmenin bordrosunda bu rakamı gösterebilir miyim.

Cevap : 5510 sayılı kanunda eğitime hazırlık ödeneği hakkında muafiyet bulunmamaktadır. Bu nedenle ödemenin tamamı SGK prim kesintisine tabidir. 657 sayılı kanunun ek 32'nci maddesinde bu ödemenin damga vergisi hariç, diğer vergi ve kesintilere tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır. 5580 sayılı Kanun 9-3 maddesi gereğince sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin dengi resmi okul öğretmenlerine ödenen tutardan az olamayacağından resmi okullarda görev alan öğretmenlerin eline geçen net tutar kadar ödeme yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.