Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 13:25 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER 2008 YILINDAN BERİ ÇALIŞAN 4 A SGK LI BİRİSİ NORMAL ÖLÜM HALİNDE EMEKLİLİĞİNE DAHA YAKLAŞIK 10 YIL VARKEN MAYIS 2021 DE VERFAT ETMİŞTİR..SGKDAN TOPTAN ÖDEME ALINABİLİYOR MUŞ BUNUN ŞARTLARI NEDİR..NE KADARDIR..BAŞVURUSU...ÖLEN KİŞİNİN EŞİ EMEKLİ ŞİRKET SAHİBİ..ERKEK ÇOCUKLARI DA SGKLI ÇALIŞIYOR..KIZI İSE EVLİ ÇALIŞMIYOR...

Cevap : Hak Sahiplerinin Toptan Ödeme ve İhya İşlemleri Yukarıda saydığımız hükümler her ne kadar sigortalının kendisi tarafından tercih ve beyan edilecek olsa da sosyal güvenlik sistemimizde geniş bir yer alan ve Sosyal Devlet İlkesi gereği uygulama alanı bulan bir durum söz konusudur. Bu durum ise diğer sosyal güvenlik haklarının olduğu gibi toptan ödeme ve ihya işlemleri konusunda ölen sigortalının hak sahiplerinin bu işlemleri gerçekleştirebileceğidir. “Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ihya edilir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.