Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.06.2021 16:11 (Üye) Soru : merhaba , reklam firması markalama ve sosyal medya yönetimi için düzenleyeceği faturalarda tevkifat yapmalımıdr. teşekkürler

Cevap : Düzenlenen hizmet faturası aşağıdaki kurumlara düzenler ise; 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. ( KDV dahil 1.000.-TL nin üstünde olan teslimler) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere , ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.