Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 09:56 (Üye) Soru : Sayın Üstadım; işletme hesabına göre kreş veya anaokulu açan bir mükellef yıllık gelir vergisinden 5 yıl muaf mıdır? Muaf ise bunun için maliyeden her hangi bir yazı almaya gerek var mı? Fatura kesileceği zaman açıklamaya eğitim danışmanlığı yazılması ve KDV uygulanıp beyan edilmesi doğru olur mu? Saygılarımla.

Cevap : GVK 20. maddesi aşağıdadır. İstisnadan yararlanmak için VD bilgi verilecektir.Faturaya eğitim danışmanlığı yazılmaz. Verilen hizmet ne ise o yazılır. GVK Madde 20 Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim , ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakım evleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.