Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 14:13 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız, Mükellefimin yanında 12 yıldır çalışan personel kıdem tazminatını alarak işten ayrılmıştır. 1.5 ay sonra aynı işyerine geri döndü bu durumda izin hakkı kaç gün olmalıdır. Diğer bir taraftan ise emekli olarak girdi çıktı yapan personelin izin hakkı ne olmalı. Bu konuda gerekli dönüş yapmanızı bekliyorum. Teşekkürler

Cevap : İşçi yıllık izne hak kazandığında, kaç gün yıllık izin kullanma hakkı doğacağı işyerindeki çalışma süresine yani kıdemine göre belirlenir. Örneğin işyerindeki çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçinin 14 iş günü yıllık izin kullanma hakkı vardır. İşte bu çalışma süresinin hesabında işçinin o işyerinde veya aynı işverene ait diğer işyerlerinde geçen önceki çalışmalarına ait süreler de dikkate alınır. Nitekim Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında aynen; “Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. ” hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.