Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 11:45 (Üye) Soru : merhaba. ltd şti müşterim, başka bir şirkete 25 ortak oldu. yani tüzel kişi olarak ortak oldu. ortak oldugu şirketin iflası durumunda, benim muhasebecisi oldugum firmanın aktifinde kayıtlı olan araç gayrimenkullerin %25 riske girer mi? tşk

Cevap : Limited şirketlerdeki KAMU borçlarının durumu 6183 sayılı kanun 35. maddesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ticari borçlar konusunda Borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. Bu konuda; konuya bilen bir hukukçu dan bilgi alınız. Limited şirketlerin amme borçları : 6183 SK Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.