Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 15:22 (Üye) Soru : Kolay Gelsin; Şirket Aracımız için gelen hasar faturasını sigorta şirketine yansıtma kesiyoruz. Bize kesilen hasar faturası tevkifatlı mı olmalı. Biz sigorta şirketine faturayı yansıtırken tevkifatlı kesiyoruz. Sigorta şirketi 5/10 tevkifat istiyor. Ancak tamiri yapan firma bana tevkifatsız fatura kesiyor. KDV tebliğinde de Araç bakım onarım tevkifat oranı 7/10 gözükmektedir. yardımlarınız rica ederim

Cevap : Şirketinizin hisseleri Borsa İstanbul da işlem görüyor ise size düzenlenen faturada 7/10 KDV tevkifatı hesaplanır. Aksi durumda fatura da KDV tevkifaı olmaz. Sizin sigorta firmasına düzenleyeceğiniz faturada 35 sıra nolu KDV tebliğine göre 5/10 Oranında KDV tevkiafatı hesaplanır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.