Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2021 12:46 (Üye) Soru : sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmesi olmayan iilaç etken madde temin etmeyen tüzel kişi olan mükellefim sadece hasta tedavi etmektedir 01/07/2021 Tarihi itibariyle E-Faturaya geçme zorunluluğu nedir.Teşekkürler

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan; sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” mükellefler 1 temmuz 2021 tarihinde e-fatura sistemine geçiş yapacaklardır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.