Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2021 10:50 (Üye) Soru : Bir mükellefim ile ilgili vergi inceleme sürecinde vergi denetmeninin söylemesi üzerine mükellefin fatura düzenleyicisi olduğunu ve mali müşavir olarak benim de sorumlu olduğumu söyledi. Ancak ben mükellefin yapmış olduğu işleri bilmediğimi alış satış masraf faturalarını bana kendilerinin getirdiğini banka ve çeklerini eksiksiz defter kayıtlarına işlediğimi beyan ettim. Mükellefin çalıştığı firmaların neredeyse tamamının düzenleyici firma olduğunu vergi denetmeninden öğrendim ve öğrendiğim anda mükellefim ile olan sözleşmemi fesih ettim ve evrakları teslim ettim. bu durumda benim ne gibi sorumluluklarım olabilir bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap : Bu konuda Vergi müfettişinin düzenleyeceği raporda neler yazılacağı konusunda bilgimiz olmadığı için Yorum yapamayız.Meslek mensuplarının sorumluluğu VUK mükerer 227. maddesinde ve "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" Sıra No: 4Tarih: 29.06.1997 Cuma - Sayı:23034 (Asıl) Belirtilmiştir.İlgili Tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.