Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2021 12:53 (Üye) Soru : kvk5520/10 ğ mimar ve mühendis yurt dışında yerleşik firmaya münhasıran yurt dışında kullkanılmak şartıyla yapılan işlerde vergi matrahından %50 indirim uygulaması . serbest meslek yada kurum gelirlerinde nasıl uygulanır

Cevap : Kazancı istisna kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yapılan giderler ve maliyetler düşüldükten sonra bulunacak olan kazancın % 50’si KV geçici vergi beyannamesinde “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde Gelir Geçici vergi beyannamesinde ise İNDİRİMLER bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecek, ayrıca faaliyet sonucunda zarar olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.