Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2021 09:42 (Üye) Soru : Merhaba Ücret bordro muhasebe kaydı yapılırken, SGK Primleri,( ödendiğinde gider yazılmak üzere) Hesap Planında bulunan 8 (serbest) Hesap kullanılabilir mi? Hesap Planın da (8) Hesap için açıklama şu şekildedir : (8) Ana Hesap Grubu, Tebliğdeki muhasebe ilkelerine ve eş zamanlı maliyet tespit etme yöntemlerine aykırı olmamak şartıyla yönetim muhasebesi amaçları için kullanılabilir. Bu grupta açılacak hesaplar, dönem sonlarında ilgili hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır, tablolara intikal ettirilmez. (2 nolu Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliğ) Bu açıklamaya göre bu hesabın,- ücret bordro muhasebe kaydında- SGK prim kaydı yapılılırken kullanılmasında muhasebe ilkelerine bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakta. Oda Danışmanı olarak bu konudaki bilginiz rica olunur. (En uygun Vergi Mev. olduğu için bu Danışma Brimi seçilmiştir- Muhasebe Sistemi seçenekler arasında bulunmamakta)

Cevap : TDHP tanımlanmayan hesaplar kullanılmaz. (8) li hesaplar boş dur. Tanımı yapılmamıştır. Kullanılamaz. Boş hesapların kullanımı Maliye Bakanlığı tebliği ile mümkündür.Gider hesapları için (7) li hesaplar kullanılır.Bu uygulama 1994 yılından beri bu şekilde sürmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.