Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2021 12:49 (Üye) Soru : Merhaba elektrik aboneliği ve elektrik ile ilgili proje çizim hizmetleri sunan bir gerçek kişi mükelleftir. X elektrik LTD.ŞTİ. firmasına proje bedeli olarak 6.000 + kdv fatura kesmektedir. Fatura Açıklamasında PROJE BEDELİ yazacakdır. Gerçek kişi firmamızın keseçeği bu faturada tevkifat kapsamındamı değerlendirilmedir. Yoksa normal kdv li faturamı kesmelidir.

Cevap : Verilen hizmet aşağıdaki kurum ve kuruluşlara fatura edilir ise 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. Liste dışındaki mükelleflere verilen hizmet için KDV tevkifatı yapılmaz. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler - Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.