Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2021 15:33 (Üye) Soru : Merhaba; Aynı işverene ait bir firmada İstanbul ve Çanakkale'de olmak üzere iki adet Sgk dosyası açılacak. (Yani iki farklı Sgk sicil no olacak.) Bir işçi aynı anda iki SGK sicil noda da sigortalı olarak çalışabilir mi? Konuyla ilgili dayanak sunabilir misiniz?

Cevap : İşçinizin iki farklı işyerinde parttime olarak iş sözleşmesi var ve fiilen çalışıyor ise her iki sicil no da bildirimi ayrı ayrı yapılabilir.. Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-5/12/2017-30261) konunu detayı verilmiştir. Burada işe girişin mesnedi bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.